Du học ở Canada có an toàn hơn Mỹ không?

Có, du học ở Canada an toàn hơn ở Mỹ. Vì Canada nổi tiếng là một quốc gia hòa bình, sạch đẹp, và an toàn. Không giống như nước láng giềng Hoa Kỳ, vũ khí ở Canada được quản lý rất nghiêm ngặt, và không được phép sử dụng.

Nếu tôi đã từng rớt Visa Mỹ thì có thể xin Visa Canada không?

Bạn sẽ được phép xin Visa Canada, nếu như bạn không thuộc diện bị cấm, và bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ cho việc xin Visa, để có được xác suất đậu cao hơn.

StudyNav

Xem thêm:

Khi nộp Visa du học Canada thì có phải phỏng vấn như du học Mỹ không?

Em đang du học Mỹ và muốn chuyển sang Canada, vậy các tín chỉ và bằng cấp có được công nhận và chuyển tiếp không?

Summary
Review Date
Reviewed Item
Du học ở Canada có an toàn hơn Mỹ không?
Author Rating
51star1star1star1star1star
error: Content is protected !!