Du học sinh Việt Nam thường gặp khó khăn nào khi du học tại Canada?

Các bạn mới sang Canada du học thường gặp trở ngại nhiều nhất về vấn đề thời tiết, và múi giờ. Bên cạnh đó, sự khác biệt về ngôn ngữ, cũng là một rào cản rất lớn đối với những bạn mới sang du học. Tuy nhiên, đối mặt với các vấn đề này sẽ không chỉ có một mình bạn phải gánh chịu, mà hầu như ai cũng đều đã từng phải trải qua thời kỳ sốc văn hóa này. Điều này sẽ dần được cải thiện, và thời gian nhanh, hay chậm sẽ tùy thuộc vào tính thích nghi, và sự cố gắng của từng bạn học sinh.

StudyNav

Xem thêm:

Yêu cầu lực học trung bình của bậc Trung học, Cao đẳng, và Đại học đối với du học sinh Canada như thế nào?

Tôi có thể đưa con sang Canada để sắp xếp chỗ ăn ở trong những ngày đầu tiên không?

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Du học sinh Việt Nam thường gặp khó khăn nào khi du học tại Canada?
Author Rating
51star1star1star1star1star

error: Content is protected !!