Học phí trường Quốc Tế Việt Úc – VAS là bao nhiêu?

Được thành lập vào năm 2004, Vietnam Australia International School (VAS) đào tạo các học sinh từ mầm non cho đến THPT. VAS hiện đào tạo hơn 8.500 học sinh tại 8 cơ sở ở TP.HCM. VAS là thành viên các Trường Quốc tế Cambridge. Trường cung cấp cho các học sinh nền tảng vững chắc, thông qua Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, và Chương trình Giáo dục Quốc gia. Bên cạnh đó, VAS còn là một trong các trường tiên phong trong việc cung cấp cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn cao cấp, để mang đến cho các học sinh những tiện nghi trong học tập, thể nghiệm, và vui chơi. VAS còn có hệ thống thư viện hiện đại để đáp ứng được nhu cầu tham khảo tài liệu cho các học sinh, và giáo viên, cùng với sự phong phú  của những loại sách tham khảo, tương ứng với từng môn học.

Top Truong Thpt Q2 Hcm

Chương trình đào tạo

  • Mầm non
  • Tiểu học
  • Trung học cơ sở
  • Trung học phổ thông
  • Chương trình A Level

Học phí

Mầm non:

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ
Lớp mầm
Lớp chồi
Lớp lá 5.000.000 1.000.000 143.120.000 71.560.000 35.780.000

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Nhà trẻ 5.000.000 1.000.000 140.572.000 70.286.000 35.143.000
Lớp mầm 5.000.000 1.000.000 140.572.000 70.286.000 35.143.000
Lớp lá 5.000.000 1.000.000 140.572.000 70.286.000 35.143.000

Tiểu học:

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Lớp 1 10.000.000 2.000.000 154.860.000 77.430.000 38.715.000
Lớp 2 10.000.000 2.000.000 162.040.000 81.020.000 40.510.000
Lớp 3 10.000.000 2.000.000 169.212.000 84.606.000 42.303.000
Lớp 4 10.000.000 2.000.000 179.976.000 89.988.000 44.994.000
Lớp 5 10.000.000 3.000.000 190.752.000 95.376.000 47.688.000

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Lớp 1
Lớp 2 10.000.000 2.000.000 152.492.000 76.246.000 38.123.000
Lớp 3 10.000.000 2.000.000 159.244.000 79.622.000 39.811.000
Lớp 4 10.000.000 2.000.000 169.380.000 84.690.000 42.345.000
Lớp 5 10.000.000 3.000.000 179.516.000 89.758.000 44.879.000

Trung học cơ sở:

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Lớp 6 10.000.000 3.000.000 202.056.000 101.028.000 50.514.000
Lớp 7 10.000.000 3.000.000 212.832.000 106.416.000 53.208.000
Lớp 8 10.000.000 3.000.000 227.180.000 113.590.000 56.795.000
Lớp 9 10.000.000 3.000.000 259.472.000 129.736.000 64.868.000

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng kí Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kì Đóng 4 kì
Lớp 6 10.000.000 3.000.000 190.192.000 95.096.000 47.548.000
Lớp 7 10.000.000 3.000.000 200.316.000 100.158.000 50.079.000
Lớp 8 10.000.000 3.000.000 213.828.000 106.914.000 53.457.000
Lớp 9 10.000.000 3.000.000 244.208.000 122.104.000 61.052.000

Trung học phổ thông:

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 3.000.000 277.420.000 138.710.000 69.355.000
Lớp 11 10.000.000 3.000.000 401.500.000 200.750.000 100.375.000
Lớp 12 10.000.000 3.000.000 424.417.000 232.137.000
Học kỳ 1
141.403.000
Học phần 1
192.280.000
Học kỳ 2
90.734.000
Học phần 2,3,4
10.812.000
Học phần ôn thi

Học phí – Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge

Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần cả năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Lớp 10 10.000.000 3.000.000 261.096.000 130.548.000 65.274.000
Lớp 11 10.000.000 3.000.000 281.348.000 140.674.000 70.337.000
Lớp 12 10.000.000 3.000.000 324.865.000 176.263.000
Học kỳ 1
107.368.000
Học phần 1
148.602.000
Học kỳ 2
68.895.000
Học phần 2,3,4
10.812.000
Học phần ôn thi

Chương trình A Level:

Bậc học Cấp lớp Học phí Chương trình Cambridge Quốc tế Toàn phần
Đóng 1 lần/năm Đóng 2 kỳ Đóng 4 kỳ
Trung học Lớp 9 337.316.000 168.658.000 84.329.000
Lớp 10 360.648.000 180.324.000 90.162.000
Lớp 11 441.652.000 220.826.000 110.413.000
Lớp 12 454.964.000 227.482.000 113.741.000

Thông tin liên hệ:

  • Văn phòng chính: 594 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10
  • Điện thoại: (028) 38 687576 – Hotline: 0911267755
  • Email: info@vas.edu.vn
  • Website: vas.edu.vn

Tổng hợp bởi StudyNav

Xem thêm:

Học phí Đại Học Quốc Tế TP.HCM (IU) khoảng bao nhiêu?

Học phí Đại Học RMIT ra sao?

Summary
Review Date
Reviewed Item
Học phí trường Quốc Tế Việt Úc – VAS là bao nhiêu?
Author Rating
51star1star1star1star1starCó thể bạn quan tâm

error: Content is protected !!