Top 10 website các Trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam có lượng truy cập nhiều nhất

StudyNav sẽ chia sẻ đến bạn danh sách những Trung tâm Anh ngữ được quan tâm nhất Việt Nam trong bài viết này, dựa vào khảo sát theo lượt truy cập website hàng tháng của các Trung tâm.

1 – Danh sách các Trung tâm Anh ngữ được quan tâm nhất Việt Nam theo lượt truy cập website hàng tháng

Tên Thông tin liên hệ
Trung tâm Tiếng Anh LangMaster Điện thoại: 096.224.4496 – 096.215.2228 – 096.219.5439

Email: info@langmaster.edu.vn

Website: langmaster.edu.vn

Trung tâm Anh Ngữ Ms Hoa TOEIC Điện thoại: 02466811242 – 02866882277 – 02363572008

Website: anhngumshoa.com

Trung tâm Anh ngữ IELTS Fighter Điện thoại: 0963 891 756

Email: chienbinh@ielts-fighter.com

Website: ielts-fighter.com

Trung tâm Anh Ngữ Elight Điện thoại: 091.990.1881 – 0981.937.066

Email: contact@elight.edu.vn

Website: elight.edu.vn

Trung tâm Anh Ngữ Wall Street English Điện thoại: 093 111 2288

Website: wallstreetenglish.edu.vn

Học Tiếng Anh Online HelloChao Điện thoại: (028) 6294 1779 – 091 996 7189 – 091 797 6189

Email: info@hellochao.com

Website: hellochao.vn

Trung tâm Tiếng Anh Language Link Điện thoại: 1900 633 683

Website: llv.edu.vn

Trung tâm Ngoại Ngữ Saigon Vina Điện thoại: 0902 516 288

Email: saigonvina.henry@gmail.com

Website: saigonvina.edu.vn

Học Tiếng Anh Online Topica Native Điện thoại: 1800 6885

Email: cskhnative@topica.edu.vn

Website: native.edu.vn

Trung tâm Anh ngữ ILA Điện thoại: 1900 6965

Email: info@ilavietnam.edu.vn

Website: ila.edu.vn

2 – Top 10 Trung tâm Anh ngữ theo lượt truy cập website hàng tháng

StudyNav

error: Content is protected !!